ESU IJA- A Nigerian Yoruba Movie Starring Fathia Balogun | Jaye Kuti | Funke Etti | Murphy Afolabi

Watch the latest Nigerian movie - Esu Ija - A Nigerian Yoruba Movie Starring Fathia Balogun | Jaye Kuti | Funke Etti | Murphy Afolabi --~~
Movie Type: Yoruba movie
Watch Now